Grzegorz urban

Aranżer. Pianista. Dyrygent. Producent muzyczny.

Pianista, aranżer, producent muzyczny, dyrygent. Urodzony 3 kwietnia 1983 roku w Częstochowie. Swoją przygodę muzyczną rozpoczął od nauki gry na pianinie w wieku 5 lat w rodzinnym miasteczku Pajęczno. Ukończył Wyższe studia we Wrocławiu i w Krakowie na wydziale muzyka rozrywkowa-jazz.

Zadebiutował jako aranżer i dyrygent podczas Koncertu „Kolory Miłosierdzia” z okazji kanonizacji Jana Pawła II (2013r.)

W 2018 r. został dyrektorem muzycznym Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu i funkcję tę pełnił także w latach 2019, 2020 2021. Może się pochwalić dużym dorobkiem artystycznym blisko 150 koncertów telewizyjnych w kraju i za granicą.

Do najważniejszych wydarzeń muzycznych zaliczyć można Koncert z okazji 100-lecia Niepodległości na Stadionie Narodowym (2018r.) oraz trasa koncertowa z piosenkami zespołu U2 w opracowaniu orkiestry symfonicznej. Expo w Kazachstanie oraz w Dubaju.

Od 2018 członek jury niemieckiego i szwajcarskiego Konkursu Piosenki Eurowizji.

Kierownik muzyczny wielu programów telewizyjnych. Współpracuje z wieloma artystami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, takich jak np. Edyta Górniak, Aleksandra Kurzak, Andrzej Lampert, Kuba Badach, Natalia Kukulska, Morphing Orchestra i wielu innych.

Na co dzień mieszka w Warszawie gdzie pracuje głównie jako aranżer i dyrygent własnej orkiestry.

Pianist, arranger, music producer, conductor. Born on April 3, 1983 in Częstochowa. He started his musical adventure by learning to play the piano at the age of 5 in his hometown of Pajęczno. He graduated from higher studies in Wrocław and Kraków at the faculty of pop music-jazz.
He made his debut as an arranger and conductor during the „Colors of Mercy” concert on the occasion of the canonization of John Paul II (2013).
In 2018, he became the music director of the National Song Festival in Opole, and he also held this position in 2019, 2020 and 2021. He can boast of a great artistic output of nearly 150 TV concerts in Poland and abroad.
The most important musical events include the Concert on the occasion of the 100th Anniversary of Independence at the National Stadium (2018) and a concert tour with songs by the U2 ensemble prepared by a symphony orchestra. Expo in Kazakhstan and Dubai.
From 2018, a jury member of the German and Swiss Eurovision Song Contest.
Music director of many TV shows. He collaborates with many artists of the Polish and foreign music scene, such as Edyta Górniak, Aleksandra Kurzak, Andrzej Lampert, Kuba Badach, Natalia Kukulska, Morphing Orchestra and many others.
He lives in Warsaw, where he works mainly as an arranger and conductor of his own orchestra.

Przestrzeń eventowa

lokal na wynajem

urodziny/

imprezy kulturalne /

konferencje /

eventy firmowe

spotkania integracyjne /

christmas party

plany zdjęciowe /

18-tki /

spotkania promocyjne

Orkiestra Grzegorza Urbana

Wywiady i artykuły

Koncerty

Poznaj nas, przyjdź na pyszną kawę i zobacz nasz lokal na żywo…

Przyjęcia

prywatne